Dodací podmínky B2B

1. Obecné podmínky
  A. Tyto obchodní a platební podmínky platí pro všechny obchodní vztahy společnosti Ben International spol. s r.o.
  B. Dodávky (odběr) veškerého zboží se řídí ustanovením Obchodního zákoníku a právním řádem České republiky, a to i v případě dodávek do zahraničí.

2.Ceny
  A.
Veškeré ceny uváděné v ceníku (katalogu) jsou uvedené bez DPH, která činí 19%
  B. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny i bez zvláštního oznámení.

3. Dodání a odběr zboží
  A.
Zboží bude dodáno po písemném potvrzení objednávky.
  B. Není-li dohodnuto jinak, náklady na balné a dopravu hradí kupující.
  C. Kupující přebírá odpovědnost za zboží od okamžiku, kdy je vyexpedováno ze skladu.
  D. V případě poškození nebo ztráty zboží během dopravy, se kupujíci na své náklady obrací na příslušnou pojišt'ovací společnost.
  E. Kupující je povinen převzít zboží, které je mu dodáno podle uzavřené smlouvy.
  F. Pokud kupující zboží nepřevezme, hradí náklady na dopravu zpět do skladu a za skladné.
  G. Společnost neodpovídá za nedodání zboží včas v případě vyšší moci, dále v případě stávky, krádeže během dopravy a rovněž v případě potíží dodavatelské společnosti.

4. Záruky
  A.
Společnost poskytuje na veškeré zboží dodané firmou Ben International spol. s r.o. v Praze čtyřiadvacetiměsíční záruku, není-li dohodnuto jinak.
  B. Tato záruka platí pouze za podmínky, že zboží je instalováno a používáno normálním, řádným způsobem a v odpovídajících podmínkách.
  C. Záruční lhůta se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím.
  D. Tuto záruku nelze uplatnit v případech poškození v důsledku přírodních katastrof (záplavy, blesk, mimožádná horka nebo mrazy, apd.)
  E. Kupující je povinen zkontrolovat zboží hned po jeho převzetí. Veškeré poškození během dopravy, ztracené zboží, chybné nebo poškozené součásti, neůplnou dodávku, atd. musí být společnosti oznámeno písemě do tří pracovních dnů.

5. Reklamace
  A.
Poškozené zboží lze reklamovat a vrátit prodávající společnosti do 14 dnů od zjištění poškození.
  B. Toto zboží bude prodávající firmou převzato k reklamaci pouze při současném předložení:
    a) příslušného účtu,
    b) garančního listu, tj. nálepka nebo razítko prodávající společnosti,
    c) původního balení a náležitého vysvětlení problému
  C. Případné výdaje za poštovné hradí v daném případě kupující.
  D. V případě oprávněné reklamace prodávající společnost rozhodne, zda poškozené (nefungující) zboží opraví nebo vymění.
  E. Náklady na zaslání opraveného nebo vyměněného výrobku hradí kupující.

6.Platby
  A.
Platbu je potřeba provést před dodaním zboží, pokud není dohodnuto jinak.
  B. Platby lze provést v hotovosti, platebním příkazem v bance nebo jiným dohodnutým způsobem.
  C. Platby mohou být poukázány bud´ přímo prodávající firmě nebo fyzické či právnické osobě, která je zplnomocněna touto firmou platby přijímat.

7.Vlastnictví zboží
  Prodávající firma zůstává majitelem veškerého zboží, dokud není uhrazena kupní cena, případně závazky kupujícího vůči prodávajícímu a to i v případě, že došlo k dalšímu prodeji tohoto zboží.

8. Slevy
  Případné slevy jsou možné po vzájemné dohodě mezi prodávající společností a kupujícím, jde-li o trvalé (opakované) dodávky nebo velký objem dodávky.


Vyhledat

  
Kde hledat:

Kontakty

WebConsult.cz – Internet & Marketing s.r.o.

Pohraniční 52/23
Ostrava-Vítkovice
703 00

IČ: 27792170
DIČ: CZ27792170

Kontakt pro poptávky a dotazy
Hynek Olchava
info@webconsult.cz
tel.: +420 739 054 589
Skype: webconsult.cz


Přihlášení

Přihlašovací jméno:

Heslo:


Registrace     Ztratili jste heslo?

Přepínač měn


Zobraz ceny:

Akční zboží

Meloun

AkceMelounCena: 11,- Kč s DPH
Akce -2%

Fazole

AkceFazoleCena: 7,- Kč s DPH
Akce -2%

Mrkev

AkceMrkevCena: 3,- Kč s DPH
Akce -0%

qqqqq'qqqqqq

AkceCena: 95,- Kč s DPH
Akce -5%

Nejprodávanější